BUREAU VERITAS

Międzynarodowa sieć BUREAU VERITAS zajmująca się świadczeniem szeregu usług z obszaru przeprowadzania badań zgodności produktów bądź towarów z obowiązującymi wymogami i standardami, dokonywania inspekcji procesów funkcjonujących w jednostce czy też wydawania certyfikacji systemów zarządzania i usług. Działalność BUREAU VERITAS oparta jest na trzech podstawowych filarach – generycznych systemach zarządzania, ukierunkowanych na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko, systemach zarządzania dopasowanych do konkretnych branż oraz na systemach zarządzania łańcuchem dostaw. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej, zapraszamy.

Adres: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Telefon: +48 22 549 04 00

E-mail: biuro@bureauveritas.com

WWW: https://bureauveritas.pl/