Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik

Mieszcząca się w Poznaniu, Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik zapewnia kompleksową pomoc prawną, ukierunkowaną na wsparcie zarówno publicznych, jak i prywatnych podmiotów medycznych. Oferowane usługi są świadczone nie tylko w formie porad prawnych, ale również w formie stałej opieki prawnej. Zatrudniając wyłącznie doświadczonych prawników, szczegółowo zaznajomionych ze specyfiką oraz potrzebami branży Kancelaria wpiera podmioty lecznicze podczas kontroli róż­nych or­ga­nów i in­sty­tu­cji, spraw sądowych dotyczących błędów medycznych czy zgodności pro­wa­dze­nia, prze­cho­wy­wa­nia i udo­stęp­nia­nia do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej z wy­mo­ga­mi pra­wa. Pełen zakres świadczonych usług dostępny jest na stronie internetowej Kancelarii.

Adres: Różana 13, 61-572 Poznań

Telefon: +48 792 304 042

Strona: https://pawelczyk-kozik.pl/